dyrc.cz VUS UK
   MÍSTO CV
   KONTAKT

HUDBA || SBORY |    Collegium 419 --- Nachtigallus --- Víceméně v tónině --- VUS UK --- PUK --- Ostatní sbory

Logo sboru VUS UK je zkratka pro "Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy", smíšený pěvecký sbor s tradicí od roku 1948.
S Univerzitou Karlovou má dnes bohužel společného čím dál tím méně. Jednak nemá naše současné vysoké školství dost peněz na samotné studium, takže na zájmové činnosti už nezbývá, jednak vzájemné vztahy tak nějak časem chladnou. K mému překvapení dokonce před několika lety na půdě univerzity vzniklo těleso s názvem "Orchestr a sbor Univerzity Karlovy", které s VUS UK nemá vůbec nic společného.
Já jsem do VUSu přišel v březnu 1991, tehdy ještě sbor zkoušel v aule ČVUT v Trojanově ulici. První zkouška (Ebenovo De tempore) mě natolik nadchla, že jsem zůstal dodnes...
Momentka z vystoupení na Strahově v červnu 2002(?) V průběhu let jsem se čím dál tím víc účastnil i organizační práce sboru, také jsem z velké části vytvářel grafickou podobu sboru (logo, webové stránky, programy, plakáty apod.).
Registroval jsem doménu vus-uk.cz a do konce roku 2004 jsem také vytvářel a spravoval oficiální webové stránky sboru.