dyrc.cz MÍSTO CV
   MÍSTO CV
   KONTAKT


Dyrc je v Česku natolik unikátní příjmení, že každý, kdo se tak jmenuje, je můj příbuzný.
Historicky je naše jméno po staletí doloženo na slovensko-polském pomezí, zejména po obou stranách kopce s názvem Babia hora.
Polsky sice neumím, ale z několika odstavců, které jsou na jednom polském webu věnovány historii obce Skawica, lze docela dost pochopit:

Najbardziej znaną rodziną skawicką jest rodzina Dyrczów [dawniej: Derwc - Derc - Dercz - Dyrc - Dyrcz].
W posiadaniu rodziny Dyrczów znajdują się dokumenty potwierdzające przywileje nadane rodzinie Derców. Są to:
* "Przywilej króla Augusta II dany w roku 1697 Jakubowi Derwcowi (zwanemu Śmietana), jego małżonce Jadwidze i bratu Szymonowi";
* "List gwarancyjny Michała Zebrzydowskiego z 1643 r.";
* "Oblata przywileju Michała Korybuta Wiśniowieckiego z roku 1669";
* "Oblata przywileju Augusta III z roku 1733".

Oblata to urzędowy wpis tekstu dokumentu do ksiąg sądowych.

"Treścią wszystkich dokumentów są prawa Derców do sołectwa w Skawicy. Kolejni królowie potwierdzają prawo tych przedstawicieli rodziny Derc, którzy aktualnie dzierżawią sołectwo i określony kawał roli w Skawicy, do ich dożywotniego posiadania. Co więcej, po śmierci adresatów przywileju ich każdorazowi spadkobiercy zachowują prawo do sołectwa. Zarządcy królewscy domeny lanckorońskiej mogli te dobra odebrać i włączyć do dóbr zamkowych jedynie za odszkodowaniem na rzecz uprawnionych do spadku. Wysokość odszkodowania wynieść miała 500 złotych polskich, zgodnie z ustaleniami wcześniejszego przywileju, albo zostaje ustalona na podstawie komisyjnej wyceny wartości gospodarstwa sołeckiego."


Naše větev obývala dnešní slovenskou stranu Babí hory, nicméně její větší část před více než šedesáti lety zapustila své kořeny v západních a později také ve východních Čechách, slovensky (natožpak polsky) se u nás proto nikdy nemluvilo.
My Karlovaráci jsme Češi jako poleno! .-)

Jedno nepříliš aktuální foto :-)
Moje vybraná data ve zkratce:

- narozen v první polovině druhé poloviny dvacátého století v Karlových Varech ve znamení Raka
- základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků (Janáčkova ul.)
- karlovarské gymnázium
- obchodní faktulta VŠE v Praze
- předchodné bydliště v Praze, od roku 1991 trvalé


Doménu dyrc.cz jsem aktivoval 30. listopadu 2004